Постоянните комисии на Общински съвет бяха избрани след като на сесията на 23 ноември бе гласуван поименния състав на всяка една от тях. Те проведоха и първите си заседания, на които общинските съветници от всяка една от тях определиха своите ръководства. Правна комисия избра за свой председател Слави Георгиев от ППГОС „ПП ГЕРБ“, а негов заместник е Веселина Александрова от ППГОС „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Начело на постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ бе избран Спас Шуманов от ППГОС „ПП ГЕРБ“, а за негов заместник бе определена Радослава Ташкова също от ППГОС „ПП ГЕРБ“. Инж. Владимир Кисьов от ППГОС МК „Съединени за Пловдив“ е председателят на постоянната комисия по „Екология и комунални дейности“, а негов заместник е доц. Стефан Шилев от ППГОС „ПП ГЕРБ“. За председател на постоянната комисия по „ Здравеопазване и социални дейности“ бе избран д-р Аргир Аргиров от ППГОС „ПП ГЕРБ“, а д-р Веселка Христамян от ППГОС „Продължаваме Промяната-Демократична България“ е негов заместник. Общинският съветник от ППГОС ПП „Има такъв народ“ Ивайло Димов оглавява постоянната комисия по „Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси“, а негов заместник е Борислав Матеев от ППГОС „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Постоянната комисия по „Общинска собственост и стопански дейности“ ще бъде председателствана от Георги Рогачев от ППГОС „Продължаваме промяната – Демократична България“, а негов заместник ще е Господин Апостолов от ППГОС „Възраждане“. Постоянната комисия по „Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения“ се оглавява от Стефан Послийски от ППГОС МК „Съединени за Пловдив“, а негов заместник е Георги Василев от ППГОС „ПП ГЕРБ“. Арх. Костадин Палазов от ППГОС „БСП за България“ е избран за председател на постоянната комисия по „Устройство на територията и жилищна политика“, а негов заместник е Добромира Костова от ППГОС „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Симеон Петров от ППГОС „Възраждане“ оглавява постоянната комисия по „ Обществен ред и транспорт и защита от бедствия“ и ще бъде заместван от Тодор Токов от ППГОС „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Постоянната комисия по „Младежки дейности и спорт“ се оглавява от Ерол Садъков от ППГОС „Браво Пловдив“, а негов заместник  е Георги Титюков от ППГОС МК „Съединени за Пловдив“. Владимир Славенски от ППГОС „Продължаваме Промяната-Демократична България“ застава начело на постоянната комисия по „Противодействие на корупцията“.