Градска художествена галерия – Пловдив получи от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) становище за съгласие с промените в идейния проект за реставрация и адаптация на Баня Старинна като Зали за съвременно изкуство. Това дава възможност да започне вторият етап от договора с проектанта – изготвянето на технически проект, който трябва да е готов за 90 работни дни. След което ще стартира премахването на прилежащите помощни постройки. Очаква се да се направи и археологическо проучване на разчистения терен, както и заснемане на тази част от сградата - паметник на културата.  
Междувременно се наложи обезопасяването на пространството около сградата с поставяне на временни оградни съоръжения заради ронеща се фасада. Проблемът се появява периодично от години заради теч в този сегмент от покрива. От галерията е изпратено писмо до Инспектората на Министерството на културата с молба за създаване на специализирана комисия, която да даде предписания за авариен ремонт. Община Пловдив има готовност да финансира такъв ремонт.