Обучителен курс на тема „Клинико-практични познания и умения при заболяванията в ендоскопската ендоназална хирургия“ се проведе в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив. Той се организира за трета поредна година с цел  повишаване квалификацията на медицинските специалисти, като част от програмата за продължаващо обучение на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). Присъстващи на лекциите бяха медицински сестри от университетската болница, както и от други лечебни заведения. Обученията се провеждат ежегодно по предварително изготвена план-програма обхващаща различни специалности, като главен организатор и координатор за това е Главна медицинска сестра на болницата Ивелина Божинова. В мероприятието се включиха, както медицински специалисти от университетската болница, така и от други лечебни заведения.

В събитието взеха участие водещи хирурзи, начело с изпълнителния директор на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив и Председател на Българското национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия проф. д-р Карен Джамбазов, който говори за възпаленията на околоносните кухини.

“Искам да изкажа огромното си удовлетворение от провеждането на тези курсове, защото познанието за различните сфери е много важно. То поражда както по-добра осведоменост за медицинските специалисти, така и уважение към усилията на колегите им от другите специалности. В продължение на 13 години нашата болница се утвърди като стабилен участник на пазара на здравните услуги. Винаги, когато се говори за приходи, тя е на първо място в класациите, за което вие също имате значителна заслуга. Не е случайно, че нашата болница е единствената разработила освен програма за медицинските специалисти, а и за санитарите, тъй като те са важна част от екипа и целия процес на работа”, каза проф. Джамбазов.

Лектор в обучението бе специалистът оториноларинголог към Клиниката по ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД - Пловдив доц. д-р Александрина Топалова. Тя сподели своите знания и опит по диагностика, предоперативна подготовка и следоперативна грижа при пациенти със заболявания на околоносните кухини.

В програмата на еднодневния курс бяха представени спецификите в анестезиологичния подход при ендоназалната ендоскопска синус хирургия от доц. д-р Георги Павлов, който е лекар анестезиолог към Клиниката по анестезиология и интензивно лечение към университетската болница. След неговата лекция се проведе обсъждане на подготовката на операционната зала за функционална ендоскопска синус хирургия (FESS) и ролята на операционната медицинска сестра, представена от старша медицинска сестра към Интегралния център на университетската болница Славка Щерева.

Целта от провеждането на курсове за повишаване квалификацията на медицинските сестри е от изключителна важност, защото предоставя възможност за актуализиране на знанията и уменията. Подобрява качеството на работа, като обогатява компетентността в здравните грижи и вниманието към пациентите.