Средствата, които са отпуснати от правителството на община Карлово за възстановяване на инфраструктурата, пострадала от наводнението от 2 септември 2022 г., са изчерпани. Тогава пострадаха най-много селата Богдан, Каравелово и Слатина.  Според кмета на общината д-р Емил Кабаиванов от първоначално поисканите над 75 млн. лева в Общината са получени едва 17,6 млн. В началото на годината кметът информира министър-председателят акад. Николай Денков за хода на възстановителните работи, както и за движението на финансовите средства. Извършените проверки от АДФИ не са констатирали нарушения и са завършили със заключения, че отпуснатите пари са разходвани законосъобразно и по предназначение.
  Спешно да бъде свикано заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, настоява кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов. Комисията е органът, който одобрява отпускането на средства за преодоляване на последствия от бедствия и аварии. Неин председател е министърът на вътрешните работи. МКВП към МС не е заседавала от 15 декември 2023 г.
  В момента на няколко места в общината текат дейности по изграждане на разрушените мостове, речните корита и улици. Има опасност обаче фирмите - изпълнители на проектите да прекратят работа, тъй като Общината няма налични средства, с които да се разплати. Трупат се задължения, за които държавата е поела ангажимент, но не отпуска необходимите финансови ресурси. Освен всичко друго преустановяването на строителните работи в речните корита, крие заплаха и от нови наводнения, предвид очакваните пролетни дъждове. Жителите на пострадалите населени места са неспокойни и се притесняват, че недовършеното строителство, може да доведе до нови кризисни ситуации.
  Кметът д-р Емил Кабаиванов иска и спешна среща с бъдещия служебен министър-председател Димитър Главчев и служебните министри на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството, за да ги запознае в детайли с критичното недофинансиране на възстановителните работи и да получи тяхното съдействие.