Съвместни проверки по метода „широкообхватен контрол” извършиха днес служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пловдив заедно с представители на регионалните структури на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура”, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите,  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Национално тол управление. По време на акцията, от 9 ч. до 12 ч., през обособения контролен пункт преди входа на Пловдив на Пазарджишко шосе са преминали автобус, 15 тежкотоварни и 20 леки автомобили. Снета е самоличността на 39 водачи и пътници. Акцент в проверките е поставен върху недопускане на нарушения на Закона за движение по пътищата; техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета и полуремаркета;  спазване на изискванията за допустими маси и размери на движещите се по пътищата товарни автомобили, времената за управление и почивка от водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари.

От пътните полицаи са констатирани 12 нарушения, за които са съставени 2 акта и 9 глоби с фиш. Сред документираните случаи е управление на превозно средство със значителна техническа неизправност, неизползване на предпазни колани, неспазване на пътни знаци и маркировки, МПС без преминат технически преглед, неносене на необходимите пътни документи. За други 6 случая административно отношение е взето и от служителите от Национална тол управление.  

Специализираната операция се реализира по разпореждане на директора на ГД "Национална полиция" в изпълнение на заповед на министъра на вътрешните работи като част от превантивните мерки за обезпечаване на пътната безопасност. По график до края на годината подобни акции са планирани на територията на цялата страна.