В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив бе открит Център за иновативни образователни технологии. Лентата прерязаха министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков и ректорът на Академията доц. д-р Жан Пехливанов. Реализацията на центъра е по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, която стартира в мандата на предходния ректор на АМТИИ - проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. Официалната церемония домакинства и проф. д-р Галина Петрова-Киркова – директор на Департамент за езикова и специализирана подготовка към Академията.
Новосъздадената зала за обучение по информационно комуникационни технологии – базирани иновативни образователни технологии е част от Националната мрежа от университетски центрове по иновативни образователни технологии с цел бърз обмен на знания, опит и добри практики в тази област.
В обръщението си към домакините министърът на образованието и науката проф. Цоков подчерта, че обучението на различни видове студенти с трайни знания в съответните направления е изключително важен процес, върху който МОН поставя акцент.
Ректорът на АМТИИ доц. д-р Пехливанов похвали реализационния екип, който е успял да се справи по най-добрия начин при оборудването на Центъра за иновативни образователни технологии. Пред министъра бе направена кратка демонстрация на високите техническите възможности на закупената по проекта апаратура.
На събитието присъстваха бившият ректор на АМТИИ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, настоящият и бившият ректор на Аграрен университет Пловдив доцент д-р Боряна Иванова и проф. д-р Христина Янчева, както и новоизбраният ректор на Университета по хранителни технологии в Пловдив - проф. д.н. инж. Галин Иванов. Представянето на центъра уважиха дългогодишни партньори на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и представители на академичното ръководство и преподавателския състав на Академията.
Центърът за иновативни образователни технологии се намира в централната сграда на Академията, на ул. Т. Самодумов 2 и е част от динамичното интегриране на висшето училище към съвременните европейски образователни стандарти.