Проф. д.с.н. Кольо Коев бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тържествената церемония, която се състоя днес в Ректората на висшето училище, беше част от събитията по случай 20-ата годишнина от основаването на Философско-историческия факултет.

Ръководителят на катедра „Социология и науки за човека“ доц. д-р Нина Николова представи проф. Коев. Тя акцентира върху огромния му принос за създаването и утвърждаването на специалност "Социология" в Пловдивския университет през 1995 година. През годините той не само е поддържал най-високо ниво на изследване и развитие на социологическата мисъл, но и е допринасял непрестанно за извеждането на българската наука на високо ниво и в световен мащаб. Проф. Коев е ръководител на новооткритата докторска програма „Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм“, която получи висока акредитационна оценка.

 

Проф. Коев получи специални поздравления от ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Проф. д-р Румен Младенов отбеляза, че академичният съвет на висшето училище оценява много високо постиженията му и единодушно е взел решение за присъждане на това високо звание.

 

Тържествената церемония по връчване на почетното звание беше последвана от откриването на тридневна Научна конференция с международно участие на тема: „Хуманитарното и социалното познание – разкази и хоризонти“. Работата на конференцията започна в пет тематични панели, както следва: Философия, социология и науки за човека; Културно наследство и антропология; История и археология; Приложна и институционална социология; Теология. С местата, часовите диапазони, участниците и пленарните доклади на 16 и 17 май 2024 година може да се запознаете тук: https://uni-plovdiv.bg/events/event/772/.