Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 5 200 евро по жалба  на  бившия кмет на район "Северен" в Пловдив Ральо Ралев. пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушения на презумпцията за невиновност и липсата на вътрешноправно средство за оспорването им по чл. 6 § 2 и чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията). Став

През 2019 г. той  е арестуван за подкуп, за който се твърди, че е поискал в качеството си на кмет на район на  Пловдив. Жалбата съдържа оплаквания относно изказвания от страна на Прокуратурата на последвалата пресконференция и съдържанието на определението, с което националният съд е наложил мярката му за неотклонение задържане под стража. 
Към настоящия момент наказателното производство срещу жалбоподателя се разглежда на първа инстанция от Окръжен съд -Пловдив. 
Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делото Баневи срещу България, (жалба № 25658/19), в което са установени нарушения на чл. 6 § 2 и чл. 13 от Конвенцията, българското правителство одобри едностранна декларация на основание член 37 от Конвенцията.