Осмото издание на научната конференция „Техника, технологии и системи“ ТЕХСИС 2019 започва работа на 16 май в Техническия университет – София, филиал Пловдив. В нея вземат участие над 300 учени от 7 държави. През тази година най-голямо е участието на учени от Руската Федерация, след които се нареждат по брой учените от Република Турция, Индия, Чешката Република, Сирия и Мексико. „Тя е важна не само за нас от Техническия университет – София, филиал Пловдив, но и за всички научни работници, които работят в областта на техническите науки. Защото ТЕХСИС дава възможност за представяне и популяризиране на постигнатото от всеки учен в своята научно-изследователска работа. Освен това тук има възможност за обмяна на идеи, сравнения между постигнатото от колеги в други страни и създаване на контакти между учени, работещи в еднакви области на науката.“ - обясни проф. д-р инж. Въльо Николов – директор на Техническия университет – София, филиал Пловдив.

От 3 години научните доклади се представят на английски език и са публикувани в научното списание „Фундаментални науки и приложения“, издание на Техническия университет – София, филиал Пловдив.

От настоящата конференция избрани доклади ще бъдат публикувани в специален брой на международно индексирано издание в Scopus и Conference Proceedings Citation Index (Web of Science).