Общинският съветник от групата на БСП  инж. Йордан Василев внесе в Обс питане до кмета на Пловдив Здравко Димитров относно ефективността на центъра за управление на трафика. Ето пълният текст на неговото питане:

 

Чрез г-н Александър Държиков
Председател на Общински съвет – Пловдив

До г-н Здравко Димитров
Кмет на Община Пловдив

П И Т А Н Е
от
инж. Йордан Василев
Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

ОТНОСНО: Ефективността на център за управление на трафик, реализиран с обществена поръчка "Проектиране, изграждане и внедряване на център за управление на трафик" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Пловдив"

Уважаеми г-н Кмете,
Днес Пловдив, като втори по големина град в България, концентрира ежедневно голям брой автомобили по своите улици. Това неминуемо води до проблеми с трафика, изразяващи се в огромни задръствания. В час пик, придвижването от район „Южен“ до район „Северен“ отнема толкова, колкото да достигнем от Пловдив до София.
Задръстванията сами по себе си създават рискове за здравето на хора с повишаване нивата на ФПЧ във въздуха и също така носят финансови загуби на местната икономика и гражданите на Пловдив.
В края на 2014 г. между Община Пловдив и Консорциум Пловдив Интелигентни Транспортни Системи е подписан договор с предмет "Проектиране, изграждане и внедряване на център за управление на трафик" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Пловдив", като в изброените дейности са били предвидени дейности по внедряване на системи за приоритет на автобусите обслужващи масовия градски транспорт, системи за управление на трафика и др.
Инвестираните близо 5 млн. лева в т. нар. „интелигентни светофари“, които чрез своите датчици за засичане на наличието на трафик, явно не постигнаха целта си, а напротив - затрудняват трафика в града ни още повече.
Тук идва и резонния въпрос, който си задават пловдивчани- Колко умни са умните светофари?

В тази връзка, моля за Вашите отговори на следните въпроси:
1. Какъв е общият брой на монтираните светофарните уредби в град Пловдив, колко от тях са интегрирани в системата за управление на трафика и колко от тях не са активни към момента?
2. Колко от светофарите, интегрирани в системата за управление на трафика работят в автоматичен режим и променят времето за зелен сигнал във всяка посока, без да е необходима ръчна намеса от оператор?
3. Работи ли системата, осигуряваща приоритет за преминаването на автобусите, обслужващи линиите на градския транспорт и кои автобусни линии и кръстовища обхваща? Ако тази система все още не работи, моля да оповестите причините за това.
4. Предвиждате ли да бъдат премахнати така наречените защитени леви завои на ключови кръстовища, като например това на бул. „Санкт Петербург“ и ул. „Лев Толстой“ и да се премине към турбинно преминаване през тези кръстовища?

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.


4.12.2019 г. С уважение:
Пловдив /инж. Йордан Василев/
Снимка на Йордан Василев - общински съветник в Община Пловдив.
3