На специална пресконференция днес в Дома на културата „Борис Христов“, заместник -кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов представи пред медиите и културните оператори някои от акцентите и приоритетите, залегнали в бюджета за култура през настоящата 2020 година. В пресконференцията участваха същоНина Димовска – началник-отдел „Култура, археология и културно наследство“, Йорданка Николова – главен счетоводител на отдела и Гергана Костадинова – заместник-директор на ОИ „Старинен Пловдив“.
„Бюджетът за култура е съвкупност от много елементи, които включват както създаване на културно съдържание, така и средства за изграждане и поддържане на културна инфраструктура, археология, дейности за съхраняване на културно-историческотонаследство, за подпомагане дейността на пловдивските културни институти и много други“, каза заместник-кметът Пламен Панов. Първият инструмент, който той представи пред препълнената зала, насочен към създаване на културно съдържание, е Културния календар на общината за 2020 г. Той възлиза на 1 990 800 лв. – с 200 000 лв. повече от 2019 г., като средствата са разпределени по няколко направления.
Част от тях са за събитията, които по традиция Община Пловдив организира, сред които: Международния фолклорен фестивал, Награди Пловдив, Награда Хр.Г.Данов, Национални есенни изложби, Есенен салон на изкуствата, Празници на Стария град, Национален поетичен конкурс „Добромир Тонев”, Новогодишни празници, Великденски празници, национални и местни празници, чествания и годишнини. Средства са предвидени и за съвместни инициативи с Министерство на културата, държавни  и международни културни институти, дипломатически мисии,  български общности в чужбина и други.
Друга част са средства за финансиране на проекти на конкурсен принцип по „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Пловдив“. Сред големите фестивали и събития, които са разпознаваеми за публиката са Литературен фестивал „Пловдив чете“, Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща”, Международен фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“ , Международен фестивал на камерната музика, Капана Фест“ Сезон 2020, Фасада Видео Фестивал, Седмица на съвременното  изкуство „Златен ритон“ и др.
Тази година се присъединяват и ще бъдат финансирани и някои от знаковите събития от Европейска столица на културата. Това са „Пловдив Джаз Фест“, „Духовни маршрути в Пловдив“,Историческия фестивал и други.
36 са общо големите фестивали и събития, които Общината финансира по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“. В Календара присъстват и доста нови прояви. Вече е отворена и процедурата по Компонент 2 "Мобилност" и Компонент 3 "Гражданска активност", за които има осигурено финансиране в размер на общо 120 000 лева.
Друг важен акцент в бюджета са средствата, заделени за археология, инфраструктура, съхраняване на културното наследство и дигитализация, разказа заместник-кметът Пламен Панов. За съхраняването на културното наследство и археологически разкопки са отделени 250 000 лв. В това число попада и Малтепе, което е извън Пловдив, но има потенциала да се разгърне като един от знаковите обекти за културно-исторически туризъм.Други 200 000 лв. са заложени в бюджета за изготвяне на технически проект за форум Юг-Изток, още 300 000 лв. – за северната част в зоната на Одеона, където се предвижда консервация, реставрация, възстановяване на сцената и художествено осветление. Така целият археологически комплекс в зоната на пл. „Централен“ ще бъде експониран и достъпен за пловдивчани и гостите на града.
Друг важен акцент е подобряването на техническата база на музеите и галериите. Предвиден е ремонт на фасадата на зала „Лотос“ с 60 000 лв., нов лазерен прожекторза ЗД планетариума в Природонаучния музей, както и средства за нови 3D очила. В музея ще има и нов аквариум. Предвидени са средства и за останалите културни институти – музеи и ГХГ, както и за Народна библиотека „Иван Вазов“, които ще имат възможността да модернизират базата си.
Две работни групи вече са сформирани, за да подготвят проекти за кандидатстване по Норвежката програма. Едната група от експерти от музеите, библиотеката, ГХГ и „Старинен Пловдив“ подготвя проект на стойност 400 000 евро. Сумата ще бъде насочена към развиването на иновации в културното наследство – виртуални разходки, 3D, мапинг и цифрови технологии.
Втората група ще продължи работата по разширяване и надграждане на процеса на дигитализацията на културното наследство и ще кандидатства за 350 000 евро. Със средствата ще бъде закупен,например,нов скенер за външна дигитализация на сградите в Стария град.
1 000 000 лв. са отделени за завършването на Градската художествена галерия на ул. „Съборна“, през бюджета за култура Общината ще изпълни и ангажиментите си към завършването на Голямата базилика, която трябва да отвори врати през ранна пролет, разказа заместник-кметът.
Предвидени са средства и за изготвянето на инвестиционен проект и авторски надзор на основен ремонт, реконструкция и реставрация на основна сграда и пристройка на „Къща Недкович“ в „Старинен Пловдив, а после ще бъде търсено финансиране за реставрация и консервация на паметника на културата.
Пламен Панов допълни, че се водят разговори и за превръщането на къща „Ламартин“ в Резидентенкултурен център.Кметът на Пловдив Здравко Димитров проведе среща по темата с Министър Боил Банов и представители на Посолство на Франция. В бюджета е заложена сума за проектиране за основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на къща "Ламартин" на ул. "Княз Церетелев".
Други 150 000 лв. са заложени за изготвянето на технически проект на кино „Космос“, който ще стъпи върху разработката на победителите от проведения през миналата година конкурс.
Пламен Панов допълни, че се работи активно с читалищата, които да се превърнат в изнесени класни стаи. За целта ще се търси финансиране през Министерство на културата, което вече обяви, че след музеи, галерии и театри, и библиотеките и читалищата ще могат да се ползват от учениците за изнесени учебни часове.
В тазгодишния бюджет има предвидени средства за обучението на културни оператори. Това се прави за първи път. Преговаря се и ще бъдат поканени експерти с опит по европейско финансиране, които да обучат местните културни оператори как да пишат по-добри проекти.  
Отново за първи път в България, на местно ниво, в Пловдив ще се работи за създаване на финансов фонд за частично подпомагане на пловдивски културни оператори, кандидатстващи по най-големия финансов механизъм за култура на ЕС „Творческа Европа“.Собственото съ-финансиране по тази програма е голямо като суми и това изключително затруднява кандидатстването на местните културни оператори. Тези средства ще се използват като собствен финансов принос на операторите, обясни заместник-кметът Пламен Панов. За целта ще бъдат изготвени ясни правила как това ще се случва, със съответните разписани критерии, методика и създаване на експертна комисия.
3 млн. лв. от наградата „МелинаМеркури“, спечелена от фондация „Пловдив 2019“, също ще отидат за културно съдържание, обяви Пламен Панов. Фондация „Пловдив 2019“ ще освободи СКЛАД в Тютюневия град съвсем скоро, съобщи заместник-кметът в отговор на питане от залата. Решението е продиктувано от факта, че екипът ще бъде намален и няма да има толкова много събития, които сградата приютяваше по време на инициативата Европейска столица на културата. Екипът ще се завърнев сградата до Джумаята, където бе позициониран преди да наеме СКЛАД.
„Аз съм на мнение, че фондацията трябва да продължи да работи. Тя има натрупан капацитет и създадени международни партньорства и контакти, които трябва да бъдат използвани в полза на града“, каза заместник-кметът Пламен Панов. Освен приключването на проектите от ЕСК, новите задължения на екипа, биха могли да са свързани с работа по подпомагането и организацията на по-широкомащабни събития.