Кметът на община „Родопи”  Павел Михайлов приканва всички граждани, които имат възможност, да платят задълженията си към общината. Заради тежката ситуация , в която е изправена цялата страна се налага общините да правят непредвидени разходи, като спазват разпоредбите на Националния кризисен щаб за ограничаване разпространението  на COVID -19  и борба за  опазване здравето на хората.
Опасната зараза наложи  извънредна дезинфекция  на административните сгради в общината.  Мерките за превенция на разпространението на коронавируса включват допълнително да се почистват всички съдове за смет по селата и местата,  около контейнерите. Закупуват се препарати за дезинфекция и  лични предпазни средства.
Със затопляне на времето населените места са застрашени и от нова опасност. Нараства популацията от кърлежи, затова не бива да се пропуска редовната обработка на зелените площи.
В населените места в община „Родопи” възникват неотложни инфраструктурни ремонти, които трябва да бъдат извършени.
Данъците на гражданите в този труден момент ще подкрепят бюджета и  извънредните разходи, които се налагат заради епидемията, призовават от ръководството на „Родопи”. Затова от администрацията  се обръщат към  фирмите и гражданите, които имат възможност, да внесат задълженията си.  
Общината призовава това да стане по административен път, като се използвa разкритата банкова сметка, която е публикувана на официалния сайт на общината.  Задължително е да се  упомене код за вида на плащането.
Остава възможността за плащания в брой, като това може да се извърши в сградата на улица „Скайлер” в Пловдив или в кметствата по населените места. Администрацията е осигурила безопасен пропускателен режим,  като се избягва струпването на хора и се спазва дистанция.
Всички служители на дирекция „Местни данъци и такси” при Община „Родопи” ще оказват пълно съдействие при предоставянето на информация по телефона и по имейл.
Сега, повече от всякога институциите и обществото трябва да работим заедно, да сме единни и да разчитаме на вазимопомощ! Ние ,като всяко едно семейство сме засегнати малко или много. Променя се обичайният ти начин на живот, но когато всичко отмине трябва да се изправим бързо и да продължим. Затова вярвам, че  бъдещето на общината ни е в споделената отговорност”, заяви кметът на „Родопи”  Павел Михайлов.