Строителството на детска градина „Перуника" е на финал и се очаква през март тя да бъде въведена в експлоатация. Това съобщиха кметът на Пловдив Здравко Димитров.  В нея ще се помещават 6 групи с общо 160 деца.  
Тази година се надяваме да изградим помещения за 33 групи, което ще позволи да отворим над 800 нови места в детските градини и яслите. С това до голяма степен ще покрием текущите нужди на града от нови места в общинските детски заведения. Работата в тази посока продължава, защото градът се развива и разраства.
Община Пловдив активно работи по изграждането и разширението на детска градина на ул. „Богомил“ в район „Източен“; Предстои разширението на ДГ „Зорница“ и строеж на нова сграда за ДГ „Каменица“; Със собствени средства Общината изгражда  нова детска градина на бул. „Александър Стамболийски“ в район „Южен“.