Министерството на здравеопазването обяви резултатите от конкурсите за членове на бордовете на пет държавни болница и обяви конкурси за ръководството на още две.  Проф. д-р Карен Джамбазов остава начело на най-голямото лучубно заведение у нас - УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив и в следващите 3 години. Той пое лечебното заведение през 2010 г. в изключително тежко финансово състояние и успя да го стабилизира и модернизира едновременно. Той  е и един от най-добрите УНГ специалисти в България, въвел в практиката редица иновативни хирургични методи.

Проф. д-р Любомир Спасов остава начело на МБАЛ „Лозенец“. В борда на болницата ще влязат д-р Олга Владимирова Мицова-Масларова като представител на държавата и Веска Антонова Рушкова като независим член.

Д-р Красимир Петров също запазва ръководната си позиция във варненската „МБАЛ „Света Анна - Варна“. Като представител на държавата и независим член в управата също влизат лица от настоящото управление на лечебното заведение - инж. Димитрина Минкова и д-р Георги Кючуков.

Няма промяна и в управата на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" в София. Управител по новите правила остава проф. д-р Татяна Червенякова, представителят на държавата ще е доц. д-р Ангел Кунчев, който в момента е председател на Съвета на директорите, а независим член ще е настоящият заместник-председател д-р Искра Симова.

Конкурсът за независим член в управата на „МБАЛ - Благоевград“ е удължен с още 15 дни. Д-р Огнян Митев ще остане начело на болницата, а представител на държавата ще е инж. Стойка Таскова, настоящ председател на Съвета на директорите.

Министерството на здравеопазването  е обявило конкурс и за борда на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ), както и за независим член и представител на държавата в Съвета на директорите в „МБАЛ - Христо Ботев“ във Враца.