По повод 17 май – Световен ден за борба с хипертонията, започва инициативата „Май месец за мерене“ на Международната лига по хипертония (ISH). В България тя ще се проведе за 16-а
поредна година с подкрепата на Българската лига по хипертония. „Май месец за мерене“ е найголямата глобална здравна инициатива, която има за цел да повиши обществената
осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане. Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. В България
сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. По данни на НСИ – проведено европейско здравно проучване за периода 2008–2017 г.,
заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, и увеличаване на пациенти с високо
кръвно налягане в по-млада възраст – 45–65 г., т.е. подмладяване на болестта. Изследванията
показват и увеличаване на процента на регистрирани пациенти с предсърдно мъждене. Това е
най-честата аритмия вследствие на високо кръвно налягане, която повишава риска от мозъчен инсулт 3 до 5 пъти, води до когнитивни нарушения, учестява и влошава сърдечната
недостатъчност. Мозъчният инсулт сам по себе си е втората водеща причина за смърт в целия свят, следваща сърдечносъдовите заболявания и асоциирана с лоша прогноза, висок процент
на рецидив, повишена смъртност и ръст на разходите за здравната система.
Всичко това се дължи главно на факта, че повечето хора с артериална хипертония не се лекуват, което се обяснява с ниските нива на информираност и липсата на регулярно измерване на
кръвното налягане. Причините за високото кръвно налягане са свързани и с идентифицируеми
рискови фактори на средата като свръхтегло, прекален прием на алкохол и сол с храната, както
и недостатъчна физическа активност.
Скрининговите проучвания по инициатива на Българската лига по хипертония и партньори,
направени на публични места през годините, свидетелстват за висока честота на хипертонията
и недостатъчен контрол при вече настъпили усложнения. Това мотивира ежегодното
провеждане на национални информационни кампании и масови измервания на артериално
налягане в България.
За 16-ти пореден път в страната ще се проведе национална здравна кампания по инициатива на
Българската лига по хипертония, като кампанията ще отбележи Световния ден на хипертонията
и ще премине под надслов „Измерване, което спасавя живот твоя.“

През 2022 г. България,
с кампанията „Май Месец за Мерене“, на Българска липа по хипертония, ще участва в първия
клиничен протокол на Световната лига по Хипертония за ранна детекция и превенция на
предсърдно мъждене.
През май и юни тази година в 12 града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора,
Хасково, Кърджали, Благоевград, Русе, Добрич и Смолян, са планирани общо 23 локации за
измерване на кръвно налягане на хората. Участниците ще бъдат информирани за рисковете от
хипертонията, като получат информационни материали със съвети за здравословен начин на
живот, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. Ще бъде
измерено кръвното им налягане с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване
на предсърдно мъждене без ЕКГ. Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на
предсърдно мъждене в домашни условия, подпомагащо профилактиката на мозъчен инсулт и
инфаркт. В  Пловдив меренето на кръвното ще се състои на  площад „Стефан Стамболов“ до община Пловдив