Градският съвет на БСП – Пловдив отказва да изпълни решението на Националния съвет, тъй като то е противоуставно и противозаконно. Ще бъдат сезирани Общопартийна контролна комисия и прокуратурата. Това решение взе пленумът на свое заседание снощи.

Всяко твърдение, че Градският съвет е с прекратени правомощия не отговаря на истината, още повече, че отсъства като субект дори в последното „актуализирано“ Решение №84 на НС на БСП  за насрочване на отчетно - изборен цикъл.

Подробна информация ще бъде изнесена в следващите дни. 

 На 9 април Националният съвет на БСП прекрати предсрочно мандата на председателя на Градския съвет в Пловдив Димитринка Вакрилова и на районните председатели. 

Сформирана бе работна група от 10 души със статут на временно градско ръководство.