Токът и парното поскъпват в Пловдив и страната от 1 юли. Това реши днес Комисият за енергийно и водно регулиране. 

Клиентите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД ще заплащат цена от 122,80 лв./MWh, при сегашна цена 99,55 лв./MWh, което е увеличение с 23,26 на сто. 

Увеличението за електроенергията за потребителите на „ЕВН България Електроснабдяване“  ще е с 3,46 % В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги. 

Цените на топлинната енергия за битови нужди да нараснат средно с 39,26 на сто за цялата страна.

Предлаганата от Комисията промяна е значително по-ниска от исканията на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58 на сто, посочва регулаторът.

След извършения регулаторен преглед и прилагане на ценообразуващия модел, за всяко от дружествата Комисията изчисли годишна индивидуална прогнозна цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1 юли 2022 г.- 30 юни 2023 г.  

Основните причини за предлагания ръст на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойният ръст на въглеродните емисии. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия, аргемунтираха решенията си от КЕВР.