Градската партийна конференция на БСП – Пловдив ще проведе свое заседание на 29 май, неделя, от 16:00  часа в Дома на културата „Борис Христов“. Дневният ред на делегатите на висшия партиен орган в Пловдив включва анализ на актуалната политическа обстановка, обсъждане решенията и действията на Националния съвет спрямо пловдивската партийна организация и вземане на решение за политически действия на пловдивските социалисти.
Заседанието е открито за медиите!