Пловдивският окръжен съд допусна предаване на британския гражданин Бенджамин Макан на компетентните органи на съдебните власти  вродината му  въз основа на заповед за арест. Тя е издадена на 5.05.2021 г. от районен съдия при Магистратски съд в град Рединг с цел провеждане на наказателно преследване при спазване  принципа на особеността и при условие да се изпълни дадената от издаващата държава гаранция, че в случай на налагане на наказание“доживотен затвор“ или мярка, изискваща „доживотно задържане“, съгласно предвидената в законодателството на издаващата държава възможност, ще преразгледа наложеното наказание или мярка служебно, не по-късно от 20 години.
Британският гражданин Бенджамин Макан е издирван по обвинение за трафик на наркотични вещества на територията на Обединеното Кралство Великобритания. Видно от издадената Европейска заповед за арест, най-тежкото наказание, предвидено в законодателството на Обединеното Кралство Великобритания за това престъпление, е доживотен затвор.  Той беше аруставен в пловдивски хотел през миналата седмица.
На основание чл. 44 ал.7 от ЗЕЕЗА Пловдивският окръжен съд потвърди взетата мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Б. М. до фактическото му предаване на компетентните органи на съдебните власти на Обединеното Кралство Великобритания.
Решението подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в 5-дневен срок.