В деня на официалното откриване на иновативния „Комплекс за ранно детско развитие“ в Пловдив, резултат от двугодишната работа на фондация „За Нашите Деца“ с подкрепата на Община Пловдив, бизнесът на Пловдив и активните граждани, беше подписан и Меморандум за разбирателство между Община Пловдив, Foundling Museum - Лондон, Великобритания и Фондация „За нашите деца“.  
Той има за цел да подпомогне процесите за подобряване на обществената осведоменост относно институционалните грижи в България и Обединеното Кралство. Подписи под документа положиха Пламен Панов – заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив, Каро Хауел, изпълнителен директор на The Foundling Museum-London и Юлияна Гюрова - член на Настоятелството на фондация „За Нашите Деца“.
Меморандумът е насочен към културните и образователни измерения на предоставянето на институционални грижи и обогатяването им с кроскултурни подходи. Инициативата ще допринесе за обмен на съвременно ноу-хау в музейното дело и конкретно по отношение на историята на институционалните грижи в Обединеното кралство и България. Меморандумът е насочен и към сътрудничество при изграждането на база за нови културни политики в полагането на грижи за децата, както и във връзка с потребността от адекватни интервенции в периода на ранното детско развитие.
В целите на документа е записано и  представянето на добри практики от Обединеното кралство за организиране на музейни дейности, градене на аудитория, проектиране на музейни пространства, както и куриране на изложби за историята на институционалните грижи. Изграждане на възможно най-добър капацитет на екипите на Общината и Фондацията и техните ключови поддръжници за развитие на дейности по постоянни изложби.
Той включва предоставянето на подкрепа за екипа на Община Пловдив, местните културни общности и Фондацията при съставянето и разработването на постоянната експозиция „Различното детство“ и потенциалното ѝ превръщане в „Музей на различното детство“, разположен в гр. Пловдив като част от „Комплекса за ранно детско развитие“, създаден и управляван от Фондацията.
Не на последно място като цел е посочено и търсенето на възможности за изграждане на двустранни работни отношения между културни и социални институции в Обединеното кралство и България с цел организиране на разменни експозиции в двете държави в сферите на интерес на страните. Меморандумът се сключва за срок от 3 календарни години и влиза в сила от деня на подписването.

Комплексът за ранно детско развитие в Пловдив вече е факт! 
Той се намира на мястото на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа "Рада Киркович“ и е първият по рода си в областта. Комплексът осигурява достъп до услуги за деца в ранна детска възраст от 0 до 7 години с трудности в развитието, деца без родителска грижа или настанени в приемно семейство, както и подкрепа на родители в затруднено положение.
В чисто новите специализирани кабинети децата на Пловдив ще имат достъп до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развият своя пълен потенциал. Семействата в затруднено положение  пък ще намерят хора, на които да се доверят и които да им помогнат да повишат родителските си умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца. 
Комплексът за ранно детско развитие се изгражда благодарение на дарителската кампания на „Фондация за нашите деца“, в която се включиха много граждани и фирми и с подкрепата на Община Пловдив, която предоставя на фондацията помещенията, в които услугата да се настани.