С  40 гласа „за“ Общинският съвет прие изменението на бюджета на Община Пловдив и утвърди разходи за заплати и численост на персонала. Това предаде Радио Пловдив. С 15% се увеличават възнагражданеията на работещите в общинската и районните администрации със задна дата от 1 юли. Необходимите за това до края на годината 1 235 350 лв. са отпуснати от Министерството на финансите. От общинският бюджет ще бъдат осигурени допълнително 80 000 лв.

От „Кауза България“ заявиха в зала, че това ще доведе до голяма разлика във възнагражденията на администрацията и работещите в общинските предприятия. Затова на следващо заседание трябва да бъдат предвидени и средства за повишаване на заплатите на служителите и в общинските предприятия.

С актуализацията на бюджета се отпускат над 1 милион и 500 хиляди лева за районните администрации, които ще са за реализиране на ремонтни дейности. По предложение на групата на ГЕРБ към предварителните разчети бяха включени и 500 хиляди лева за район „Тракия“, които ще се използват за нови паркинги в микрорайон А1 и подмяна на улични настилки в А7, тъй като там има много жалби от граждани.

Най-много средства, 600 хиляди лева, се отпускат за район „Централен“. От тях 500 хиляди лева са за ремонт на улиците „Рилски метох“ и „Станислав Доспевски“, които са подход от южната страна към Античния театър и църквата „Света Марина“. В докладната районният кмет Георги Стаменов се изтъква, че по време на културни мероприятия и църковни празници по тях преминават хиляди граждани и гости на града, а състоянието на пътните и тротоарни настилки, са силно амортизирани и се нуждаят от ремонт. 100 хиляди лева са за ремонт и доизграждане на напоителната система на Бурнаджика.

Близо 60 000 лева се отпускат за ремонт и реконструкция на съществуващо водно огледало в квартален парк „Молдавия“ в район „Южен“. За район „Северен“ допълнителната сума е 320 хиляди лева за изграждане на детски площадки.