Химическият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" организира традиционно състезание - тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение в 11 и 12 клас. Датите за провеждане през тази година са 11 февруари и 8 април, обясниха организаторите.

Целта на състезанието е да даде възможност на ученици да изявят своите знания и умения в областта на химията, както и да стимулират увереност при участието им в състезателни прояви. Състезанието се състои в решаване на тестови задачи от учебния материал по „Химия и опазване на околната среда” от 7-ми до 10-ти клас, което го прави подходящо за ученици, които имат интерес в последващо обучение по химия във висше училище. Включени са 40 тестови задачи с избираем отговор от обща и неорганична химия и органична химия. Продължителността му е 2 астрономически часа. По време на състезанието се разрешава ползването на периодична система.

Проверката и оценяването на писмените работи на участниците се извършва от преподаватели от Химическия факултет непосредствено след приключване на състезанието. Оценяването на задачите се извършва по точкова система, а оценката се формира в зависимост от броя на верните отговори по предварително обявени критерии.

Участието в състезанието е безплатно, като е нужна предварителна регистрация на адрес: chemistry@uni-plovdiv.net или на телефон 032 / 261 402. Данните, които желаещите да се запишат следва да предоставят, са: трите имена на ученика, дата на раждане, училище, клас и e-mail.

С оценката от състезанието желаещите ще могат да участват в класирането за всички бакалавърски специалности на Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.