Аварии по мрежата оставиха тази сутрин много хора без вода. За това информираха от ВиК. Дружеството пусна подробна информация кои населени места са на сух режим и кога се очаква да се отстранят повредите.

Населено място    Място на аварията    Вид на аварията    Без вода    Време за отстраняване
гр. Съединение    ул."Рила"    авария на водопровод    района на аварията    до отстраняване на аварията
гр.Карлово    ул."Теофан Райнов"    авария на водопровод    района на аварията    от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив    бул."Пещерско шосе" №215    авария на водопровод    Промишлена зона Запад    от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив    ул."Богомил" №82    авария на водопровод    района на аварията    от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив    ул."Богомил" №34    авария на водопровод    района на аварията    от 09:00ч. до 17:00ч.
гр.Пловдив    ул."Ясна поляна"    авария на водопровод    района на аварията    от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим    с.Брестовица    авария на водопровод    Промишлена зона    от 09:00ч. до 17:00ч.
район Кричим    гр.Стамболийски    направа нови водопроводни връзки от въшна фирма    нарушено водоподаването в града    от 09:00ч. до 17:00ч.