Община Пловдив привлече нови 33 499 191 лв. за образователна инфраструктура в рамките на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката.
Три учебни заведения, две детски ясли и пристройки на други две детски ясли са одобрени за финансиране.
Сред тях е чаканата десетилетия нова сграда на Математическата гимназия. Нови сгради ще имат и ОУ "Княз Александър I" и СУ "Свети Патриарх Евтимий".
„Математическата гимназия да има модерен и иновативен дом – това е приоритет, за който работя още като районен кмет. За нея отредихме специален терен в „Тракия”. Благодаря на заместник-кмета по образование  Владимир Темелков и екипа на отдел „Европейски политики” за упоритата работа при изготвянето на проектите”, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.
„Обновяването на образователната структура е цел, която ще преследваме през целия управленски мандат. Децата на Пловдив заслужават да учат и да се възпитават в нови училища и детски градини”, каза от своя страна заместник-кметът Владимир Темелков.
Ето и пълния списък с одобрените обекти:
 - ,,Изграждане на нова сграда на Математическа гимназия "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив - грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.;
- ,,Изграждане на нова сграда на Основно училище "Княз Александър I", гр. Пловдив" – грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.;
- „Изграждане на нова сграда на Средно училище "Свети Патриарх Евтимий", гр. Пловдив“ - грантово финансиране на стойност 7 500 000 лв.;
- „Изграждане на нова ясла за 10 гр. за деца от 10 месеца до 3 г. р-н "Южен", гр. Пловдив“ - грантово финансиране на стойност 4 499 704 лв.
- „Изграждане на нова детска ясла с 8 гр. в р-н "Тракия", гр. Пловдив“ - грантово финансиране на стойност 4 499 976 лв.
- „Изграждане на помещения за 2 нови яслени групи в Детска градина "Славей", Район Северен“ - грантово финансиране на стойност 999 715 лв.;
- Изграждане на помещения за 2 нови яслени групи към Детска ясла № 18 "Вълшебно детство", Район Централен”- грантово финансиране на стойност  999 796 лв.;