През януари 2024 г. в Пловдив и областта  са функционирали 226 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в
тях е 6.0 хил., а на леглата - 12.0 хиляди.  За това информираха от Територниалното статистически бюро "Юг" . В сравнение с януари 2023 г. общият брой на местата за
настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.8%, а леглата в тях се увеличават с 0.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 83.9 хил., или с 1.0%
по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 69.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.3 хил. - от чужди граждани.

Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани във всички места за настаняване в областта през януари 2024 г. е 2.2. Най-много чужди граждани, посетили област Пловдив, са граждани
на Турция - 31.0%, Гърция - 11.1%, Германия - 5.8%, Румъния - 5.1% и Италия - 4.3% от всички пренощували чужди граждани в областта.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2024 г. намаляват спрямо януари 2023 година с 4.3% и са 41.2 хиляди. Относителният дял на българските граждани е 83.9% от всички
пренощували лица, като по-голямата част от тях (78.1%) са нощували в местата за настаняване с 3
или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 6.6 хил., като 68.1% от тях са нощували в местата за
настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.
Приходите от нощувки през януари 2024 г. достигат 6.0 млн. лв., като от български граждани те са 4.8 млн., а от чужди - 1.2 млн. лева. В сравнение с януари 2023 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 8.7%, съответно от чужди граждани - с 29.4%, а от български граждани - с 4.7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари е 22.8%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 29.5%, следвана от тези с 3 звезди - 20.4% и с 1 и 2
звезди - 18.5%. Заетостта на леглата намалява спрямо януари 2023 г. с 0.4 процентни пункта.
Увеличение има в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - с 1.5 процентни пункта, докато намаление
има в местата за настаняване с 3 звезди - с 0.2 процентни пункта и при тези с 4 и 5 звезди - с 3.2 процентни пункта